English T r a n g  N h à     |   G i ớ i  T h i ệ u   |   T r u y ề n  T h ừ a   |   Đ ạ o  S ư   |   G i á o  P h á p   |   P h á p   Â m  

 

  Sitemap

 Webmaster


 

 
 

 
 
 December 
25, 2011
 

 


Hạt Giống Giác Ngộ
Trích lời hay ý đẹp của Các Đại Sư...
Ï Garchen Rinpoche (Gar quotes)


Thuyết Giảng
Luận Giảng
Của Các Đại Sư Từ Những Giòng Truyền Thừa Khác Nhau
...

Quý đạo hữu sẽ cần có nhu liệu ADOBE Acrobat để có thể hạ tải các tài liệu trong dạng PDF.  Nếu chưa có nhu liệu này thì có thể hạ tải ADOBE READER miễn phí tại: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Ï   BA ĐIỂM CĂN YẾU CỦA CON ĐƯỜNG ĐẠO - Tsongkhapa (English-Vietnamese)
Ï   BA ĐIỂM TINH YẾU CỦA PHẬT ĐẠO - Tsongkhapa - Ribur Rinpoche
Ï   BA MƯƠI BẢY PHÁP HÀNH BỒ TÁT ĐẠO - Ngulchu Thogme Zangpo
Ï   BA MƯƠI LỜI KHUYÊN CHÂN THÀNH - Longchenpa
Ï   BÀI CA SOI SÁNG TÂM HỒI NHỚ - Lord Jigten Sumgon 
Ï   BÀI GIẢNG CỦA THẦY - Sonam Rinpoche, Garchen Rinpoche, Dalai Lama
Ï   BÀI GIẢNG NHÂN LỄ GIÁNG SINH - Lama Yeshe (English-Vietnamese)
Ï   BẢN TÍNH SÁNG NGỜI VÀ HIỂU BIẾT CỦA TÂM - Đức Dalai Lama
Ï   BÁNH XE ĐẠI BI - Lama Zopa Rinpoche
Ï   BẢO HÀNH VƯƠNG CHÍNH LUẬN - Ratnavali - Tổ Long Thọ Bồ Tát
Ï   BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Đức Karmapa, Orgyen Trinley Dorje
Ï
   BÁT NHÃ TÂM KINH - Theo bàn  dịch Vimalamitra
Ï   CÁCH THỨC ĐÚNG ĐẮNG ĐỂ LẮNG NGHE GIÁO PHÁP - Patrul Rinpoche
Ï   CAM KẾT TRÌ GIỮ ĐẠO ĐỨC KIÊN ĐỊNH - Chatral Rinpoche
Ï   CẢM THÔNG QUA NGÔN NGỮ, CHỮA LÀNH BỆNH TẬT VÀ NỤ CƯỜI TRONG
      TIM
Karmapa đời thứ 17, Orgyen Trinley Dorje 

Ï   CĂN BẢN TRUNG QUÁN LUẬN TỤNG - Mulamadhyamaka - Tổ Long Thọ Bồ Tát
Ï   CHO VÀ NHẬN MỖI NGÀY - Lama Zopa Rinpoche
Ï   CHÁNH VĂN GIÁO PHÁP LẠT MA TÔNG KHÁCH BA- Lama Tsongkhapa
Ï   CHẲNG CÒN BA-LA-MẬT NÀO KHÁC - Milarepa. Tâm Bảo Đàn dịch sang Việt ngữ
Ï   CÕI TRUNG GIỚI - Khai thị của đức Liên Hoa Sanh - Padmasambhava
Ï   CON TÀU GIẢI THOÁT CHÚNG SINH - Kalu Rinpoche
Ï   CONCISE REFLECTIONS THAT REORIENT THE MIND TOWARD DHARMA -
      Patrul Rinpoche (English-Tibetan) 
Ï   CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT VÀ VIỆC THỰC HÀNH PHÁP CỦA CHÚNG TA -  
      Dzongkar Khyentse Rinpoche   
Ï   CUỘC ĐỜI CỦA NỮ HÀNH GIẢ TÂY TẠNG MAYUM KUNSANG DECHEN
      Chokyi Nyima  Rinpoche

Ï   DAILY BARDO PRAYERS -  (English - condensed version)  
Ï   DỤC VỌNG VÀ SÂN HẬN TỰ GIẢI THOÁT -  Khenpo Tsultrim Gyamtso { Mới!
Ï   ĐẠI CHÂN  THẬT -The Ultimate Truth - Milarepa (English-Vietnamese w/ biography)
Ï ĐẠI LUẬN VỀ GIAI TRÌNH CỦA ĐẠO GIÁC NGỘ, Tập I ||Tập II -Tsongkhapa
(Nhóm Lamrim Lotsawas)
Ï   ĐẠI THỦ ẤN - Sông Hằng: Lời Dạy Tâm Yếu Về Đại Thủ Ấn - ">
Ï   ĐẠI THỦ ẤN - Khẩu Truyền Giáo Pháp Đại Thủ Ấn - Tilopa (English-Vietnamese) 
Ï   ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY VÀ PHÁP -  Gyalwa Drukpa đời thứ 12  
Ï   ĐÔI LỜI VỀ XÁ LỢI PHẬT -  Lama Zopa Rinpoche   
Ï
   ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA: HỎI VÀ ĐÁP - HH Dalai Lama
Ï   ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ & CÕI TỊNH ĐỘ - His Holiness Chetsang Rinpoche
Ï   ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ - Medicine Buddha - Lama Zopa Rinpoche
        (English-Vietnamese)
Ï   ĐƯỜNG TU HOÀNG MẠO - Lati Rinpoche
Ï   ĐƯỜNG VÀO KALACHAKRA - Jhado Rinpoche
Ï   GARCHEN RINPOCHE "Gar Quotes" -  Hạt Giống Giác Ngộ
Ï   GIẢNG VỀ BỒ ĐỀ TÂM (Bodhicittavivarana) - Long Thọ Bồ Tát
Ï   GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TỬ TÙ  - Lama Zopa Rinpoche
Ï   GIÒNG SÔNG CHẲNG THỂ ĐÓNG BĂNG - A River That Cannot Be Frozen -
     
Garchen Rinpoche (English-Vietnamese)
Ï   GỌI THẦY & VÃNG SANH TỊNH ĐỘ - Tulku Nyima Rinpoche
Ï   HÀNH GIẢ VĨ ĐẠI NHẤT CỦA TÂY TẠNG CÓ THỂ DẠY TA ĐIỀU GÌ VỀ CUỘC
      ĐỜI
- Milarepa
 
Ï   HÃY XEM TẤT CẢ HUYỄN TƯỚNG NHƯ PHÁP THÂN - Milarepa
Ï   HÃY ĐƯA TẤT CẢ MỌI HOÁ HIỆN VÀO CON ĐƯỜNG ĐẠO - Milarepa
Ï   HÃY TÌM NƯƠNG TỰA TRONG CHÍNH BẢN THÂN MÌNH - HH Karmapa
Ï   HÒA HỢP BẠN TU: Lời Khuyên Dạy Về Việc Sống Hòa Hợp Với Những
      Người Khó Chịu
- Lama Zopa Rinpoche

Ï   HƯỚNG DẪN CÁCH CHIÊM BÁI XÁ LỢI - Geshe Konchog Tsering
Ï   KỆ TÁN THÁN THUYẾT DUYÊN KHỞI CỦA TỔ TÔNG-CÁP-BA - Tsongkhapa
Ï   KHAI THỊ VỀ 37 PHÁP HÀNH BỒ TÁT ĐẠO - Garchen Rinpoche  
Ï   KHẮC PHỤC ĐỊNH KIẾN VÀ TẬP KHÍ CHỈ LO NGHĨ ĐẾN RIÊNG MÌNH-
     
Tenzin Lhamo
Ï   KHẮC PHỤC ĐỊNH KIẾN VÀ TẬP KHÍ CHỈ LO NGHĨ ĐẾN BẢN THÂN (Phần II) -
     
Tenzin Lhamo

Ï   KHẨN NGUYỆN MẸ HIỀN QUAN ÂM - Đức Jigten Sumgon
Ï
   KHO TÀNG TÂM YẾU CỦA NHỮNG BẬC ĐẠI GIÁC -  Patrul Rinpoche
Ï   KHÔNG BỘ PHÁI - Non-sectarianism - Deshung Rinpoche
Ï
   KHÔNG TÌM RA MỘT BẢN NGÃ ĐÊ ƯU ÁI - Lama Zopa Rinpoche
Ï
   KINH CHÁNH PHÁP SANGHATA
Ï   KINH GANGOTTARA - Gangottara Sutra (English-Vietnamese)
Ï   LÁ THƯ CỦA HUNGKAR DORJE RINPOCHE -  Gửi những người bạn quý
Ï   LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÌM RA MỘT ĐẠO SƯ VÀ TRỞ THÀNH MỘT ĐỆ TỬ
      Dzongsar Khyentse Rinpoche

Ï   LỄ CẦU SIÊU CHO THÂN TRUNG ẤM VÀ CÚNG DƯỜNG DƯỢC SƯ - Khen
      Rinpoche Lobsang Jamyang

Ï   LỂ HỎA TỊNH - Fire Puja
Ï   LỂ GIA LỰC DƯỢC SƯ PHẬT VÀ SỨC MẠNH CỦA CON TIM -  Karmapa đời
      thứ 17, Orgyen Trinley Dorje
 

Ï
   LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG - Dẫn Nhập Tóm Tắt - Padmakara Group
Ï   LỜI CẦU NGUYỆN NHẬN RA LỖI LẦM - Dudjom Rinpoche
Ï   LỜI KHUYÊN CÁC ĐỆ TỬ CỦA TÔIKalu Rinpoche 
Ï   LỜI KHUYÊN CỦA ĐỨC ĐLLM VỀ VIỆC SÙNG BÁI SHUGDEN (DOLGYAL) -  
     
Đức Dalai Lama
 

Ï   LỜI KHUYÊN DẠY CỦA MỘT ÔNG LÃO TỪNG TRẢI - Geshe Ngawang Dhargye/
      Sharpa Rinpoche
 

Ï   LỜI NGUYỆN CỦA PHỔ HIỀN, VỊ PHẬT BẢN NGUYÊN - Prayers of
      Kuntuzangpo, the Primordial Buddha - Gonpa
Zangthal (English-Vietnamese)  
Ï   LỜI NGUYỆN ĐẠI TOÀN THIỆN CỦA PHỔ HIỀN NHƯ LAI - Prayers of  { Mới!
      Kuntuzangpo, the Primordial Buddha - Gonpa
Zangthal (English-Vietnamese)  

Ï   LỜI KHUYÊN TỪ BỎ ĂN THỊT - Nyala Pema Duddul
Ï   LỜI KHUYÊN CHO VIỆC THỰC HÀNH TÂM LINH - Karmapa đời thứ 16  
Ï   LỜI NGUYỆN HOÀ BÌNH - Tang Tong Gyalpo
Ï   LỢI LẠC CỦA VIỆC QUAY KINH LUÂN - Garchen Rinpoche
Ï   LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÚ -  Six Syllable Mantra - HH Dalai Lama
      (English-Vietnamese)
Ï   MILAREPA KHAI THỊ VỀ TÂM VÀ CÁCH THỰC HÀNH - Garchen Rinpoche (Thanh Liên chuyển ngữ)
Ï   108 ĐIỀU BẠN CÓ THỂ LÀM GIÚP MÔI TRƯỜNG - HH Karmapa thứ 17
Ï   MỘT CHÁNH NIỆM ĐƯA ĐẾN GIẢI THOÁT - Thubten Chodron
Ï   MỘT ĐỜI NGƯỜI QUÝ BÁU -  Đức ĐLLM
Ï   MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI NGƯỜI  -  Lama Zopa Rinpoche
Ï   NHẪN NHỤC KHI GẶP BẤT CÔNG - Patrul Rinpoche
Ï   NHẬP MÔN VỀ SÁU HẠNH NGUYỆN BA LA MẬT - Geshe Tsultim Gyeltsen
Ï   NHỮNG GIÁO LÝ CỦA LÒNG BI MẪN VÀ THẦN CHÚ SÁU CÂU - Om Mani   
      Padme Hung - Lama Zopa Rinpoche
Ï   NHỮNG LỢI LẠC CỦA VIỆC TẠO LẬP VÀ CHIÊM BÁI CÁC LINH VẬT
      Lama Zopa Rinpoche

Ï   NHỮNG LỜI KHAI THỊ -  Tulku Nyima Gyaltsen Rinpoche
Ï   NHỮNG LỜI DẠY CỦA GARCHEN RINPOCHE HƯỚNG ĐẾN DRUBWANG
      NORBU RINPOCHE
-  Garchen Rinpoche

Ï
   NHỮNG  THỰC HÀNH TRỌNG YẾU CHO MỘT TÙ NHÂN - Lama Zopa Rinpoche
Ï   NGHIỆP - Đức Dalai Lama
Ï   NGHIỆP: Tóm Tắt - Geshe Gedun
Ï   NGHIỆP: Mười Thiện Nghiệp - Ani Tencho
Ï   NGHIỆP: Mười Ác Nghiệp - Ani Tencho
Ï   NGONDRO (DRIKUNG): Pháp Tu Dự Bị - Sonam Jorphel Rinpoche
Ï   NGỌN ĐÈN SOI SÁNG CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT: Kinh Nhật Tụng Dựa Trên
      Những Hướng Dẫn Về Cõi Trung Giới
-The Lamp Illuminating the Path to
      Liberation: A Daily Practice on the Instructions of the Intermediate State -
     Tsele Nats'og Rangdrol
(English-Vietnamese)
(Click vào đây để nghe CD)
Ï   PHÁ TAN NGHI HOẶC VỀ NHỮNG LỜI KHUYÊN DẠY...  -Đạt Lai Lạt Ma 
Ï   PHÁP CHÂN THẬT...  -Đạt Lai Lạt Ma 
Ï   PHÁT TÂM BỒ ĐỀ - Ribur Rinpoche
Ï   PHẬT PHÁP CĂN BẢN: Suy Nghiệm Theo Nguyên Lý - Minh Không (2006) 
Ï   PHONG TRÀO BẤT BỘ PHÁI RIMÉ - Khentrul Rinpoche 
Ï   PHONG TRÀO RIMÉ CỦA JAMGON KONGTRUL VĨ ĐẠI - Ringu Tulku
Ï   PHỎNG VẤN LOSELING KHENSUR LOBSANG GYAMTSO RINPOCHE VỀ
      VIỆC THỰC HÀNH SHUGDEN -
Kunga (CASOTAC) thực hiện
Ï   PHƯƠNG PHÁP THIỀN ĐỊNH CĂN BẢN - Traga Rinpoche
Ï   QUÁN CHIẾU VỀ LẼ VÔ THƯỜNG - Dilgo Khyentse Rinpoche
Ï   QUY Y: NỀN TẢNG CỦA MỌI CON ĐƯỜNG -Trích từ bộ luận giải "Lời Vàng
      Của Thầy Tôi" -
Patrul Rinpoche
Ï   SÁU BARDO (Sáu Giai Đoạn Trung Ấm) - Guru Rinpoche
Ï   SÂU THẲM TẬN ĐÁY LÒNG TÔI - Gyalwang Drukpa
Ï   SHABKAR VÀ TRUYỀN THỐNG ĂN CHAY TRONG PHẬT GIÁO TÂY TẠNG-
     
Lời Giới Thiệu của Nhóm Dịch Thuật Padmakara
Ï   SINH RA LÀM NGƯỜI QUÝ BÁU - Lama Gursam
Ï   SƠ ĐỒ TÂM THỨC - Ven. Tenzin Tsepal 
Ï   TÁM ĐỀ MỤC CHUYỂN HÓA TÂM - Đạt Lai Lạt Ma 
Ï   TÁN SIÊU PHÁP GIỚI TỤNG - Long Thọ Bồ Tát
Ï   TÁN THÁN 12 CÔNG HẠNH PHẬT - Long Thọ Bồ Tát
Ï   TÁNH KHÔNG, THUYẾT TƯƠNG ĐỐI VÀ VẬT LÝ HỌC LƯỢNG TỬ - Đức Đạt
       Lai Lạt Ma

Ï   TARA: ĐẤNG GIẢI THOÁT CHÚNG SINH - Lama Zopa Rinpoche
Ï   TÂM TỪ BI ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG NHÂN LOẠI LÀ CHÌA KHÓA CHO HẠNH
      PHÚC
-
Đức Dalai Lama

Ï
   TẤM GƯƠNG SOI TỎ NHỮNG ĐIỀU NÊN LÀM VÀ NHỮNG ĐIỀU NÊN BỎ -  
     
Dudjom Rinpoche
Ï   TẤT CẢ CHƯ PHẬT ĐỀU NẰM TRONG TÂM CỦA CHÚNG SINH - Garchen R 
Ï   THỰC HÀNH THUẦN TỊNH - Geshe Ngawang Dhargye
Ï   TU TÂM BÁT TỤNG - Tám Pháp Tu Tâm Của Geshe Langri Thanpa
Ï   TỨ DIỆU ĐẾ - Đức Đạt Lai Lạt Ma {sách}
Ï   TỨ DIỆU ĐẾ - Đức Đạt Lai Lạt Ma
Ï   TỨ DIỆU ĐẾ - Bài Thiền Quán 1 - Ven. Lozang Tsewang
Ï   TỨ DIỆU ĐẾ - Bài Thiền Quán 2 - Ven. Lozang Tsewang
Ï   TỨ DIỆU ĐẾ - Khổ Đế và Tập Đế - Bài 15, 16, 17 - Geshe Lundup Sopa
Ï   TỨ DIỆU ĐẾ - Geshe Tashi Tsering
Ï   TỪ BI VÀ CÁ NHÂN - Đức Đạt Lai Lạt Ma 
Ï   TỪ BI VÀ KẺ THÙ - Đức Đạt Lai Lạt Ma
Ï   THÍCH BỒ ĐỀ TÂM LUẬN - Bodhicittavivara - Tổ Long Thọ Bồ Tát 
Ï   THÍCH BỒ ĐỀ TÂM LUẬN - Thuyết giảng của Đức Dalai Lama
Ï   THIRTY SEVEN PRACTICES OF BODHISATTVAS - Ngulchu Thogme Zangpo
        
(English)

Ï   THÔNG ĐIỆP HÙNG HỒN & LỢI ÍCH CỦA VIỆC CỨU VỚT CÁC SINH MẠNG -  
      Chatral Rinpoche
Ï   THƯƠNG MẾN THA NHÂN - Lama Zopa Rinpoche
Ï   TRÍ HUỆ TỪ MỘT BÀ LÃO - Machig Labdron
Ï   TRÌNH TỰ TU THIỀN - A Xà Lê Liên Hoa Giới (Kamalashila) 
Ï   VẤN ĐỀ ĐẾN TỪ ĐÂU? - Karmapa đời thứ 17  
Ï   VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẠO SƯ VÀ ĐỆ TỬ - Karmapa đời thứ 17  
Ï   VIÊN NGỌC NHƯ Ý- Guru Yoga Theo Truyền Thống Longchen Nyingtik -
     
Dilgo Khyentse Rinpoche

Ï   VIỄN ẢNH CỦA TÔI VỀ MỘT TƯƠNG LAI NHÂN ÁI -  Đức Đạt Lai Lạt Ma
Ï   XƯNG TÁN THUYẾT DUYÊN KHỞI - Tsongkhapa - Đức Đạt Lai Lạt Ma
     
thuyết giảng tại San Francisco 2007 (Multi-languages)
Ï   XƯNG TÁN THUYẾT DUYÊN KHỞI -Tsongkhapa - Đức Đạt Lai Lạt Ma
     
thuyết giảng tại San Francisco 2007
Ï   Ý NGHĨA QUÁN ĐẢNH và LÀM THẾ NÀO ĐỂ KẾT NỐI ĐƯỢC VỚI CHƯ VỊ
      HỘ PHẬT
-
Garchen Rinpoche
thuyết giảng tại VN 2010

 

 Tài liệu dịch thuật Việt ngữ đăng tải trên trang nhà của Viet Nalanda Foundation được  các dịch giả thân hữu, đạo hữu và các thành viên  chuyển đến cho chúng tôi  với mục đích phổ biến trên mạng lưới toàn cầu trong tinh thần phục vụ cộng đồng bất vụ lợi.

Viet Nalanda Foundation yêu cầu dịch giả tôn trọng tác quyền của các tài liệu gốc bằng Anh ngữ, Tạng ngữ hoặc bằng một ngôn ngữ khác, và  xin vui lòng ghi  đầy đủ xuất xứ trên tất cả các tài liệu dịch thuật  Việt ngữ. 

Ngoại trừ những  trường hợp đã được ghi chú trên văn bản, Viet Nalanda Foundation  không giữ bản quyền của bất cứ tài liệu dịch thuật Việt ngữ nào được đăng tải trên trang tài liệu này.  Có thể tùy nghi trích
d
ẫn, ấn tống hoặc phân phát miển phí, nhưng xin ghi đầy đủ xuất xứgiữ nội dung không thay đổi cũng như   không bán. 

Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc thẳng với các dịch giả.

 

 


 

 
 


Viet Nalanda Foundation, Inc.  © 2007-2011         Nguyện tất cả chúng sinh đều được lợi lạc.   Nguyện thiện hạnh luôn luôn tăng trưởng.        Om Mani Padme Hung