English T r a n g  N h à     |   G i ớ i  T h i ệ u   |   T r u y ề n  T h ừ a   |   Đ ạ o  S ư   |   G i á o  P h á p   |   P h á p   Â m  

 

  Sitemap

 Webmaster


 

 
 

 
 
 


 September 15
, 2011

Thư Pháp -
Dharma Calligraphy
Xin bấm vào đây để xem trang thư pháp ghi lại các linh tự, minh chú, lời hay ý đẹp đầy đạo vị của chư đạo sư và văn thi sĩ.

Hạt Giống Giác Ngộ
Trích lời hay ý đẹp của Các Đạo Sư...
Ï Garchen Rinpoche (Gar quotes)


Ngàn Cánh Sen Pháp
Gồm những bài viết, tường thuật, bút ký, truyện ngắn, thơ văn, tiểu luận, chia sẻ về Phật Pháp từ những truyền thống Phật Giáo khác nhau do các cư sĩ, hành giả và tác giả đóng góp...

Ï   Bài Ca Cho Degmena của Milarepa (Tâm Bảo Đàn) { Mới!
Ï  Bài viết của cư sĩ Toàn Không
...Tứ Diệu Đế Bát Chánh Đạo
...Tứ Vô Lượng Tâm
...
Trí Huệ

Ï   Bát Nhã Tâm Kinh (Luận Giải)
Ï   Bố Thí là Sự Tu Tập (Tiểu Luận)
Ï   Bệnh Duyên (Tiểu Luận)
Ï   Tính Mật Tông (Tiểu Luận)
Ï   Các Quán Chiếu Về Phật Giáo (Luận Giải/Mind and Life Conference)
Ï   Cận Thị Tâm Linh (Tiểu Luận)
Ï   Ma Hay Không? (Tiểu Luận)
Ï   Đức Đạt Lai Lạt Ma: Vị Thần Tượng Thời Nay (Phóng Sự/ Bút Ký)  
Ï   Đức Phật A Di Đà Mầu Gì (Tiểu Luận)
Ï   Đức Phật Dạy Con Như Thế Nào (Tiểu Luận)  
Ï   Đóng Góp Cho Đời (Bút Ký)  
Ï   Điếu Văn Thương Tiếc:  Thương Tiếc Anh Lê Nguyên Thiều 
Ï   Chỉ Có Một Pháp (Tiểu Luận)
Ï   Chép Kinh Nhằm Nâng Cao Trí Lực (Tường Thuật)
Ï   Hiện Tại Có Gì Là Nhiệm Mầu (Bút Ký)
Ï   Giúp Người Vừa Mới Qua Đời (Nghiên Cứu)
Ï   Kalachakra: Ký Sự Du Hành Ấn Độ (Bút Ký)
Ï   Lama (Bút Ký)
Ï   Lá Thư Gửi Người Bạn Trẻ Trong Đạo (Bút Ký/Tiểu Luận)
Ï   Lễ Quán Đảnh: Ý Nghĩa và Thực Chất (Tiểu Luận)
Ï   Milarepa:  Hành Giả Vĩ Đại Nhất Của Tây Tạng Có Thể Dạy Ta Điều Gì
      Về Cuộc Đời
(Tiểu Luận)
Ï   Mây Trắng Ngàn Năm Giữa Trời Bay (Bút Ký)
Ï   Một Hạnh Phúc Không Đổi Thay (Bút Ký)
Ï   Mũi Tên Trong Bầu Trời (Bút Ký)
Ï   Ngày Vía Đức Thích Ca Hạ Thế Từ Cung Trời Đâu Suất (Tìm Hiểu)
Ï   Nhật Ký Dharamsala, Phần 1 và 2:  Tu Viện Sera Mey Và Hành Trình Về
      Dharamsala
(Bút Ký) 
Ï   Nhật Ký Dharamsala, Phần 3:  Hành Trình Về Dharamsala Và Tu Học Với
      Đức Đạt Lai Lạt Ma
(Bút Ký) 
Ï   Nhật Ký Dharamsala, Phần 4:  Tu Học Với  Đức ĐLLM (Bút Ký) 
Ï   Nghệ Thuật So Sánh (Tiểu Luận)
Ï   Như Cánh Chim Di: Đức Quán Thế Âm, Cho Và Nhận (Truyện Ngắn) 
Ï   Phật Pháp Cạn Trăm Năm (Tiểu Luận)
Ï   Phóng Sinh  (Tuỳ Bút)
Ï   Sự Hủy Diệt Của Phật Giáo Tại Ấn Độ: Phỏng Vấn Đức ĐLLM 
Ï   Tây Tạng:  Khi Văn Hoá Lưu Vong (Tiểu Luận)
Ï   Thư Cho Thầy: Lạt Ma Của Nhiều Đời Kiếp (Bút ký)
Ï   Thư Cho Thầy: Lạt Ma Của Nhiều Đời Kiếp
      Chương Một: Chào Đời và Thời Thơ Ấu ở Dong-go (Tiểu Sử Garchen Rinpoche)

Ï
   Thư Cho Thầy: Lạt Ma Của Nhiều Đời Kiếp
       Chương Hai: Hoá Thân (Tiểu Sử Garchen Rinpoche)
Ï  CHAPTER NINE: The Golden Stanzas of My Perfect Teacher { Mới!
       Chương Chin' (Tiểu Sử Garchen Rinpoche) (Anh) 
Ï   Tìm Hiểu Về Mạn Đà La:  Phương Tiện Tu Học Đầy Tính Nghệ Thuật Của   
       Mật Tông Tây Tạng
(Nghiên Cứu)
Ï   Tưởng Niệm Ribur Rinpoche: Bạn Lành Hơn Hết Các Bạn Lành
Ï   Teachings from Ancient Vietnamese Zen Masters (Translations with
       commentaries in Vietnamese-English)
Ï   Thành Tựu Cao Cả Của Trái Tim (Tiểu Luận)  
Ï   Trái Tim Của Một Người Cha (Tưởng Niệm)
Ï   Vu Lan Xa Xứ (Tuỳ Bút)
Ï   Một Đời Người Quý Báu  

 

 

{ Đang được thiết kế và bổ túc. Xin vui lòng trở lại trong tương lai.


Tài liệu dịch thuật Việt ngữ đăng tải trên trang nhà của Viet Nalanda Foundation được  các dịch giả thân hữu, đạo hữu và các thành viên  chuyển đến cho chúng tôi  với mục đích phổ biến trên mạng lưới toàn cầu trong tinh thần phục vụ cộng đồng bất vụ lợi.

Viet Nalanda Foundation yêu cầu dịch giả tôn trọng tác quyền của các tài liệu gốc bằng Anh ngữ, Tạng ngữ hoặc bằng một ngôn ngữ khác, và  xin vui lòng ghi  đầy đủ xuất xứ trên tất cả các tài liệu dịch thuật  Việt ngữ. 

Ngoại trừ những  trường hợp đã được ghi chú trên văn bản, Viet Nalanda Foundation  không giữ bản quyền của bất cứ tài liệu dịch thuật Việt ngữ nào được đăng tải trên trang tài liệu này.  Có thể tùy nghi trích
d
ẫn, ấn tống hoặc phân phát miển phí, nhưng xin ghi đầy đủ xuất xứgiữ nội dung không thay đổi cũng như   không bán.


Viet Nalanda Foundation, Inc.  © 2007-2010         Nguyện tất cả chúng sinh đều được lợi lạc.   Nguyện thiện hạnh luôn luôn tăng trưởng.        Om Mani Padme Hung