English T r a n g  N h à     |   G i ớ i  T h i ệ u   |   T r u y ề n  T h ừ a   |   Đ ạ o  S ư   |   G i á o  P h á p   |   P h á p   Â m  

 

  Sitemap

 Webmaster


 

 
 

 
 
 AUGUST
15, 2011
Giới Thiệu Kinh Sách Việt-Ngữ...

Nếu quư vị biết có những tài liệu kinh - sách cần được giới thiệu, xin liên lạc điện thư  vietnalanda@ymail.com cho chúng tôi biết chi tiết...

Xin bấm vào tựa đề sách để biết thêm chi tiết. Muốn thỉnh sách do Viet Nalanda Foundation phát hành, xin gửi email đến vietnalanda@ymail.com và xin xem trang: http://www.vietnalanda.org/sidedeanantong.html.
 

Ï   ÁNH SÁNG CHÂN TÂM - H.H. the Dalai Lama - Tâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ Ï   ÁNH SÁNG ĐẠO PHÁP - Lama Yeshe - Vô Huệ Nguyên
      chuyển ngữ
{ Đă phát hành!  Xin liên lạc vietnalanda@ymail.com
Ï   BA ĐIỂM TINH YẾU CỦA ĐƯỜNG TU GIÁC NGỘ - Ribur Rinpoche - Hồng
      Như chuyển ngữ
{ Đă phát hành!  Xin liên lạc vietnalanda@ymail.com
Ï   BA MƯƠI BẢY PHÁP HÀNH BỒ TÁT ĐẠO - Ngulchu Thogme Zangpo - Minh
      Không (Bảo Thanh Tâm) chuyển ngữ 
{ Đă phát hành! 
Ï  CẨM NANG NHẬP THẤT - Jamgon Kongtrul Lodro Tayé- Thanh Liên chuyển ngữ { Đă phát hành! 
Ï   CHẾT, VÀO THÂN TRUNG ẤM VÀ TÁI SINH THEO PHẬT GIÁO TÂY TẠNG
      Lati Rinpoche
- Diệu Hạnh Giao Trinh và Chân Giác Sonam Nyima chuyển ngữ

Ï   CUỘC ĐỜI CỦA MILAREPA
      Lhobsang P.  
Lhalungpa - Thiện Tri Thức chuyển ngữ 
 
Ï   CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN PHẬT QUẢ CỦA GAMPOPA
Ringu Tulku
- Thanh Liên chuyển Việt ngữ

Ï   ĐẠI LUẬN VỀ GIAI TR̀NH CỦA ĐẠO GIÁC NGỘ, Tập I || Tập II Tsongkhapa -  Nhóm Lamrim Lotsawas chuyển Việt ngữ  Liên lạc lang.dau@gmail.com
Ï   ĐÁNH THỨC VỊ PHẬT ĐANG NGỦ - Tai Situ Rinpoche -  Nguyên Toàn chuyển
      ngữ 
 {Đă phát hành!  Liên lạc thunhungmlo@gmail.com
Ï   GỬI LẠI TRẦN GIAN - Milarepa -  Đỗ Đ́nh Đồng chuyển ngữ  {Đă phát hành! 
        Liên lạc ttson_saigon@yahoo.com
Ï   HĂY MỞ TÂM BAO LA NHƯ ĐẠI DƯƠNG - Lama Yeshe - Vô Huệ Nguyên
      chuyển ngữ
{ Đă phát hành!  Xin liên lạc vietnalanda@ymail.com
Ï   KHO TÀNG TÂM YẾU CỦA NHỮNG BẬC ĐẠI GIÁC - Patrul Rinpoche -  Tâm
      Bảo Đàn chuyển ngữ  
 {Hết 
Ï   KINH CHÁNH PHÁP SANGATA
      Hồng Như chuyển ngữ
Ï   LAMRIM ĐẠI LUẬN TOÁT YẾU Đức Đạt Lai Lạt Ma -  Hồng Như chuyển
      ngữ
{ Đă phát hành!  Xin liên lạc vietnalanda@ymail.com
Ï   LỄ CÚNG DƯỜNG ĐỨC BỔN SƯ (Guru Puja) 
      Mật pháp hành tŕ do Chân Giác Sonam Nyima chuyển ngữ
Ï   LỄ CÚNG DƯỜNG ĐỨC DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT 
      Mật pháp hành tŕ do Chân Giác Sonam Nyima chuyển ngữ
Ï   LỄ CÚNG DƯỜNG ĐỨC PHẬT LỤC SẮC QUAN ÂM PHỔ ĐỘ MẪU
      Mật pháp hành tŕ do Chân Giác Sonam Nyima chuyển ngữ
Ï   LỜI VÀNG CỦA THẦY TÔI   {Hết 
      Patrul Rinpoche
- Nhóm Longchenpa chuyển ngữ  -  Viet Nalanda Foundation 
     
hiệu đính toàn bộ 2008  
Ï   LỜI VÀNG CỦA THẦY TÔI (AUDIO-SÁCH NOI'-MP3) { Mới!
       (xin click vao link de nghe)
     Mở  Đầu
    Phần I. Chương 1.Tự Do va` Thuận Duyên Khó T́m

    Phần I. Chương 2. Lẽ Vô Thường Của Cuộc Đời

    
Phần I. Chương 3. Những Khổ Đau Của Cơi Luân Hồi
   
Phần I. Chương 4.  Nghiệp: Luật Nhân Quả
    Phần I. Chương 5.  Lợi Ích Của Giái Thoát
    Phần I. Chương 6. Làm Thế Nào Để Theo Chân Một Vị Thầy
   
Phần II. Các chương trong phần II đang được thâu âm 

     
Phần III. Chương 1. Chuyển Di Tâm Thức
    Phần III. Kết Luận

Ï   LUẬN ĐẠI TRƯỢNG PHU Kanadeva - Tỷ kheo Trí Quang chuyển ngữ
     
{ Đă phát hành!  Xin liên lạc vietnalanda@ymail.com { Mới!
Ï   NGỌN ĐÈN SOI SÁNG CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT: Kinh Nhật Tụng Dựa
      Trên Hướng Dẫn Về Cơi Trung Giới
-
Tsele Ngat'so Rangdrol - Tâm
      Bảo Đàn chuyển ngữ
{ Tái bản!  (Click vào đây để nghe CD)
Ï   NHẬT KƯ DHARAMSALA    
      Bút kư cuộc hành tŕnh và học đạo tại Ấn Độ năm 2008 của Chân Giác Sonam
      Nyima (Không Quán) 

Ï   NGHI THỨC TỤNG NIỆM TẬP YẾU, Quyển 1
     
Hồng Như chuyển ngữ
Ï   PHÁP TU TÂY-TẠNG
      DLLM - Hồng Như chuyển ngữ
{Hết 
Ï   PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
      Ribur Rinpoche - Hồng Như chuyển ngữ
Audio books - right click to download
Phần I
Phần II
Phần III
Phần IV
Phần V

Ï   PHÁT TÂM BỒ ĐỀ  
      Dalai Lama - Phan Châu Pha & Tiểu Nhỏ chuyển ngữ; Vơ Quang Nhân &
      Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
Ï   PHẬT PHÁP CĂN BẢN: Suy Nghiệm Theo Nguyên Lư
      Minh-Không biên soạn -
Tái bản 2006 
Ï   SỐNG, CHẾT VÀ SAU KHI CHẾT - Lama Thubten Yeshe - Vô Huệ Nguyên  
      chuyển ngữ - Phổ Từ Diệu Hương hiệu đính 
{ Tái bản!

Ï THỨC ĂN CỦA BỒ TÁT - Shabkar Tsogdruk Rangdrol - Diệu Nguyệt, Tâm Bảo Đàn, Konchog Sherab Drolma chuyển ngữ
Ï   TUYỂN TẬP RIMÉ 1: ĐƯỜNG ĐI CỦA PHẬT (Chủ đề: Đạo Sư và Đệ Tử)
     
 Nhiều tác giả/dịch giả
{ Đă phát hành!  Xin liên lạc  vietnalanda@ymail.com
Ï   TỪ BI VÀ KẺ THÙ
     
Dalai Lama - Phương Dung chuyển ngữ
Ï   TỨ DIỆU ĐẾ { Đă phát hành!  Xin liên lạc vietnalanda@ymail.com
     
Dalai Lama - Làng Đậu Vơ Quang Nhân chuyển ngữ
Ï   VŨ TRỤ TRONG MỘT NGUYÊN TỬ
      Dalai Lama -
Hoài Hương Trần Uyên Thi chuyển ngữ
     
{Đă phát hành!  Liên lạc hoaihuong_2003@yahoo.com
Ï   VŨ TRỤ TRONG MỘT NGUYÊN TỬ
      Dalai Lama -
Vơ Quang Nhân chuyển ngữ { Mới!


 


Tài liệu dịch thuật Việt ngữ đăng tải trên trang nhà của Viet Nalanda Foundation được  các dịch giả thân hữu, đạo hữu và các thành viên  chuyển đến cho chúng tôi  với mục đích phổ biến trên mạng lưới toàn cầu trong tinh thần phục vụ cộng đồng bất vụ lợi.

Viet Nalanda Foundation yêu cầu dịch giả tôn trọng tác quyền của các tài liệu gốc bằng Anh ngữ, Tạng ngữ hoặc bằng một ngôn ngữ khác, và  xin vui ḷng ghi  đầy đủ xuất xứ trên tất cả các tài liệu dịch thuật  Việt ngữ. 

Ngoại trừ những  trường hợp đă được ghi chú trên văn bản, Viet Nalanda Foundation  không giữ bản quyền của bất cứ tài liệu dịch thuật Việt ngữ nào được đăng tải trên trang tài liệu này.  Xin liên lạc trực tiếp với tác giả hoặc dịch giả.


Viet Nalanda Foundation, Inc.  © 2007-2011         Nguyện tất cả chúng sinh đều được lợi lạc.   Nguyện thiện hạnh luôn luôn tăng trưởng.        Om Mani Padme Hung