English T r a n g  N h à     |   G i ớ i  T h i ệ u   |   T r u y ề n  T h ừ a   |   Đ ạ o  S ư   |   G i á o  P h á p   |   P h á p   Â m  

 

  Sitemap

 Webmaster


 

 
 

 
 
 


  
   June 16, 2011

 

Liên Lạc

{ Cách hữu hiệu nhất để liên lạc với chúng tôi là qua điện thư...

Nếu quý đạo hữu có tin tức, ý kiến, đóng góp hay có tài liệu của các buổi thuyết giảng và kinh sách đã được chuyển qua Việt ngữ, hoặc muốn tình nguyện hay bảo trợ cho các đề án của Viet Nalanda Foundation, xin vui lòng gửi điện thư đến địa chỉ vietnalanda@ymail.com  v vnfbookrequest@gmail.com hoặc điện thoại Tng Vũ - Từ Phổ Lạc 713-382-6874. Mới!   Chúng tôi sẽ vô cùng hoan hỉ lắng nghe mọi thắc mắc và góp ý từ  quý vị.

{ Và tham gia diễn đàn Viet Nalanda để trao đổi thông tin, tài liệu tu học...

Ngoài ra, quý đạo hữu cũng có thể tham gia diễn dàn (list-serv) của Viet Nalanda Yahoogroups viet_nalanda@yahoogroups để giữ liên lạc chúng tôi và với các đạo hữu người Việt có duyên với Phật Giáo Tây Tạng trên khắp thế giới. Quý đạo hữu có thể vo thăm http://groups.yahoo.com/group/Viet_Nalanda/ rồi bấm vào ô chữ "Click to join Viet Nalanda"  và tham gia list-serv. Hiện nay list-serv này có khoảng 280 đạo hữu tham gia, đến từ khắp nơi trên thế giới, gồm c Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Pháp, Đức, Úc, Hà Lan, Đại Hàn, Nga, Việt Nam, v.v.
 

Kể từ 8/2010, xin vui lng đừng gửi thư về địa chỉ cũ:
14905 Coles Chance Road, North Potomac, MD 20878

 
 

Nếu qu vị cần gửi thư cho VNF qua bưu điện, xin gửi đến địa chỉ...

VIRGINIA
7508 Dolce Drive
Annandale, VA 22003


CALFORNIA
Orange County
8201 Westminster Blvd. Suite 200
Westminster, CA 92683

Los Angeles
17548 Nutwood Drive
Carson, CA  90746

TEXAS
Houston
13902 Rosebranch
Houston, TX 77059

_________________________

Tara Without Borders (TWB)
15568 Brookhurst Street #249
Westminster, CA 92683


   
   

 

Cho đến khi đạt đến Giác
Ngộ
viên mãn,

chúng con xin quy y Phật,

chúng con xin quy y Pháp,

và cũng như thế, chúng con xin quy y Tăng đoàn của chư Bồ Tát.

Như chư Phật thuở xa xưa đã nhiếp thọ Bồ-Đề Tâm

và  tinh tấn hành trì  Bồ-Tát Đạo,

chúng con, nay cũng vì lợi lạc của tất cả chúng sinh,

xin phát Bồ Đề Tâm

và  tinh tấn tu hành để viên thành Đạo Quả.


Viet Nalanda Foundation, Inc.  © 2007-2011      Nguyện tất cả chúng sinh đều được lợi lạc.   Nguyện thiện hạnh luôn luôn tăng trưởng.        Om Mani Padme Hung