English T r a n g  N h à     |   G i ớ i  T h i ệ u   |   T r u y ề n  T h ừ a   |   Đ ạ o  S ư   |   G i á o  P h á p   |   P h á p   Â m  

 

  Sitemap

 Webmaster


 

 
 

 
 
 

   February 25, 2010
 PHIM ĐIỆN ẢNH
MILAREPA
DVD có phụ đề Việt ngữ và lồng tiếng Việt...  xin xem chi tiết ở dưới...

Viet Nalanda Foundation  được có duyên lành phối hợp làm việc chung với tổ chức Milarepa L.L.C. để phổ biến phim điện ảnh về cuộc đời của vị thánh tăng lừng danh nhất Tây Tạng đến với cộng đồng người Việt.  


  

Ï  Sơ Lược Truyện Phim
Ï  Xem 3 Phút Tóm Tắt  Phim Milarepa
Ï  Xem 4 Phút Tóm Tắt Quan Điểm
     Của Các Đạo Sư và Học Giả Về
Milarepa
Ï  Nghe Đại Sư Garchen Rinpoche Thuyết Giảng Về Milarepa  

Ï  Bài Ca Cho Degmena của Milarepa (Tâm Bảo Đàn)


  
                 Neten Chokling Rinpoche - Đạo Diễn Phim Điện Ảnh Milarepa
 

HĂY ĐẶT MUA: 

Ï DVD Phim Điện Ảnh Cuộc Đời Milarepa  (có phụ đề Việt ngữ -  Phần I: về cuộc đời thơ ấu, học huyền thuật, tạo ác nghiệp, hối lỗi và lên đường đi t́m thầy để t́m một con đường giải thoát...)

Ï DVD Thuyết Giảng về Milarepa (lồng tiếng Việt - do các đạo sư HH Karmapa, Zopa Rinpoche, Khandro Rinpoche, Ani Pema Chodron, Sogyal Rinpoche, Arjia Rinpoche, Orgyen Tobgyal Rinpoche và đạo diễn Neten Chokling Rinpoche thuyết giảng về Milarepa)

Có thể đặt mua tại trang nhà  www.milarepamovie.com (bấm vào hàng chữ VISIT THE STORE)

** Nếu quư đạo hữu gặp trục trặc kỹ thuật không thể mua được DVD on-line trên trang nhà tiếng Anh th́ xin gửi email đến cho Viet Nalanda Foundation tại địa chỉ điện thư vietnalanda@ymail.com, chúng tôi sẽ giúp quư vị thỉnh mua DVD.

Nguyện mọi sự cát tường và xin vui ḷng giúp chúng tôi phổ biến rộng răi tin tức này.

 

MILAREPA
BUỔI GIỚI THIỆU QUA
HÌNH ẢNH VÀ NÓI CHUYỆN CÙNG ĐẠO DIỄN
NETEN CHOKLING RINPOCHE
September 2007


 

Ï Xin bấm vào đây để xem tờ
    giới thiệu chương trình.


Ï Xin bấm vào đây để đọc
    bài giới thiệu buổi gặp gỡ
    của Đạo diễn với người Việt
    tại Quận Cam, Hoa Kỳ
.

Ï Xem video clip tường trình buổi nói chuyện với Đạo diễn tại Quận Cam.

Ï
Hãy Xem Tất Cả Huyễn
       Tướng Như Pháp Thân:
      Thơ
Milarepa

Ï Đại Chân Thật:
     Thơ
Milarepa

Ï Pháp Hành Trì Bổn Sư
Du Già 
Milarepa
 

Ï Tiểu Sử Cuộc Đời
Milarepa {sách}


Ï  Milarepa
và đức Đạt Lai Lạ
t Ma

Ï  Vở Kịch Về Cuộc Đời Của Milarepa Của Soạn Giả Gyalwang Karmapa Được Tŕnh Diễn Tại Bồ Đề Đạo Tràng { Mới!

Ï  Milarepa
Hành Giả Vĩ Đại Nhất Của Tây Tạng Có Thể Dạy Ta Điều Ǵ Về Cuộc Đời
{
Mới!

 


    


Viet Nalanda Foundation, Inc.  © 2007-2010         Nguyện tất cả chúng sinh đều được lợi lạc.   Nguyện thiện hạnh luôn luôn tăng trưởng.        Om Mani Padme Hung