English T r a n g  N h à     |   G i ớ i  T h i ệ u   |   T r u y ề n  T h ừ a   |   Đ ạ o  S ư   |   G i á o  P h á p   |   P h á p   Â m  

 

  Sitemap

 Webmaster
 

 
 

 
 
 

  February 7, 2008
Đng Gp Xy Dựng Dự n Tương Lai


Nếu qu đạo hữu c kiến đng gp để thnh hnh một dự n ph hợp với mục đch v quy chế sinh hoạt của Viet Nalanda Foundation, xin hoan hỷ lin lạc điện thư
vietnalanda@ymail.com để  chia sẻ kiến.

 
Mục đch v quy chế sinh hoạt của Viet Nalanda Foundation c thể được tm thấy trn trang Giới Thiệu/Tổ Chức.
                  www.thankapaintings.com

Tr tuệ l ngọn đn,
xa tan bng v minh.

L gia ti tuyệt hảo --
kẻ trộm khng thể lấy.

L kh giới tối thắng
để dẹp tan kẻ th --
m lầm trước mọi sự.

 L người bạn tốt nhất,
hướng dẫn php tu hnh.

L nguời thn khng la
bỏ ta khi ngho kh.

L thuốc chữa khổ đau
khng bao giờ tc hại.

L sức mạnh siu việt
lun chế ngự c hạnh.

Trch Truyện Tiền Thn
Đức Phật


Viet Nalanda Foundation, Inc.  © 2009         Nguyện tất cả chúng sinh đều được lợi lạc.   Nguyện thiện hạnh luôn luôn tăng trưởng.        Om Mani Padme Hung