English T r a n g  N h à     |   G i ớ i  T h i ệ u   |   T r u y ề n  T h ừ a   |   Đ ạ o  S ư   |   G i á o  P h á p   |   P h á p   Â m  

 

  Sitemap

 Webmaster


 

 
 

 
 
 
August 25, 2011

 

Muốn phát tâm bảo trợ các dự án ấn tống của Viet Nalanda Foundation, xin gửi đến
VietNalanda Foundation, 8201 Westminster Blvd. Suite 200, Westminster, CA 92683
hoặc bấm vào ô chữ
"Donate" của hệ thống PayPal dưới đây:


2013

Thông báo tháng 12 năm 2013:

Xin thông báo cùng quư đạo hữu: theo dự tính, sách do VNF phát hành hằng năm sẽ được in xong vào ngày 10 hay 11 tháng 12, và Viet Nalanda Foundation sẽ nhận được số sách này sớm nhất là vào cuối tháng 12, hay chậm lắm là đầu tháng Giêng năm 2014. Ba quyển sách sẽ được phát hành năm nay gồm có:

1) Đạo Ca Milarepa dày khoảng 912 trang, cùng cỡ với sách "Lời Vàng Của Thầy Tôi."
2) Mở Ra Con Đường (Pháp Tu A Di Đà) dày khoảng 180 trang, cùng cỡ với các sách khác đă phát hành.
3) Hai Mươi Mốt Đoản Kệ Tán Thán Đức Quan Âm dày khoảng 30 trang, loại bỏ túi giống 37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo.

Quyển sách thứ 3, Hai Mươi Mốt Đoản Kệ Tán Thán Đức Quan Âm, là do trung tâm Drikung Dharma Surya Center (DDSC) ở tiểu bang Virginia phát tâm ấn tống nhưng sẽ được in và phát hành chung cùng lúc với các sách kia do Viet Nalanda Foundation ấn tống. Xin tán thán công đức vô lượng và thành kính tri ân các anh chị em Kim Cang tại DDSC đă có nhă ư hợp tác với Viet Nalanda Foundation trong công việc hoằng pháp v́ sự lợi lạc của tất cả chúng sinh này. Muốn biết thêm chi tiết về DDSC, xin mời quư đạo hữu vào xem trang mạng sau đây: http://www.drikungdharmasurya.org.

Tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác, muốn thỉnh sách ấn tống, xin liên lạc anh Hưng Lữ vnfbookrequest@gmail.com.

Tại Việt Nam, xin liên lạc Huyền Đoàn huyen2307@yahoo.com.

2012

Thông báo tháng 10 năm 2012

Ï Trong năm 2012, Viet Nalanda Foundation đă ấn tống 5 quyển sách sau đây:
1) Ánh Sáng Chân Tâm;
2) Cẩm Nang Nhập Thất;
3) Lời Vàng của Thầy Tôi (tái bản);
4) Lời Khẩn Nguyện của Đức Phật Phổ Hiền;
5) Thức Ăn của Bồ Tát.

Quư đạo hữu có thể thỉnh các quyển sách này sau ngày 15 tháng 10. Xin gửi điện thư về vietnalanda@ymail.co VNFbookrequest@gmail.com.


2011

Thông báo ngày 1 tháng Chín  năm 2011 { Mới!
Ï Viet Nalanda Foundation xin thông báo là chúng tôi đă phát hành các ấn phẩm sau đây trong năm 2011.  Xin liên lac vietnalanda@ymail.com.
(1) Á
nh Sáng Đạo Pháp (đại sư Lama Thubten Yeshe giảng - Vô Huệ Nguyên chuyển Việt ngữ)
(2) Ba Mươi Bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo
(ngài Ngulchu Thogme Zangpo trước tác; Minh Không-Bảo Thanh Tâm chuyển Việt ngữ (Ấn bản nhỏ gọn bỏ túi) (Tái bản)
(3) Tŕnh Tự Tu Thiền (ngài Kamalashila trước tác; Hồng Như Thupten Munsel chuyển Việt ngữ)
(4) Luận Đại Trượng Phu (Đề Bà La Bồ Tát trước tác; Tỳ Kheo Trí Quang chuyển Việt ngữ)


 

2010

Thông báo ngày 25 tháng Mười Hai  năm 2010
Ï Viet Nalanda Foundation xin thông báo là các ấn phẩm sau đây đă được phát hành trong những ngày cuối năm và quư đạo hữu có thể gửi điện thư đến vietnalanda@ymail.com để thỉnh sách.
Xin bấm vào tựa đề để xem sách trong dạng PDF:
(1)
Lamrim Đại Luận Toát Yếu (Dalai Lama)
(2)
Hăy Mở Tâm Bao La Như Đại Dương (Lama Thubten Yeshe)
(3)
Tuyển Tập Rimé I: Đường Đi Của Phật /Chủ Đề: Đạo Sư và Đệ Tử (Nhiều tác giả, dịch giả)
(4) Tứ Diệu Đế (Dalai Lama)
(5) Sống, Chết và Sau Khi Chết (Lama Thubten Yeshe) (Tái bản)
(6) Ngọn Đèn Soi Sáng Con Đường Giải Thoát (Tsele Nat'sog Rangdrol) (Tái bản)


Thông báo ngày 25 tháng Giêng năm 2010
Ï Viet Nalanda Foundation đă có duyên lành ấn tống được 100 tấm "Mền Quang Minh" hay c̣n được gọi là "Mền Giải Thoát" theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng. Các tấm "Mền Quang Minh" này được sử dụng để đắp cho người quá cố, có thể được thỉnh trước để pḥng khi hữu sự. Đây là phương tiện thiện xảo của chư Phật để hoá độ chúng sinh và là một trong sáu pháp giải thoát do đức Liên Hoa Sanh đă truyền giảng.  Xin bấm vào đây để đọc tài liệu hướng dẫn và xem h́nh ảnh. Muốn thỉnh  "Mền Quang Minh," xin quư đạo hữu gửi điện thư đến vietnalanda@ymail.com

 

2009

Thông báo ngày 29 tháng 12 năm 2009

Ï   Viet Nalanda Foundation xin thông báo là các ấn phẩm sau đây đă được phát hành trong những ngày cuối năm và quư đạo hữu có thể gửi điện thư đến vietnalanda@ymail.com để thỉnh sách. Xin bấm vào tựa đề để xem sách (PDF).

(1) "Ba Mươi Bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo" do đại sư Ngulchu Thogme Zangpo trước tác; Bảo Thanh Tâm chuyển Việt ngữ (ấn bản nhỏ gọn bỏ túi);

(2) "Ba Điểm Tinh Yếu Của Đường Tu Giác Ngộ" do đại sư Ribur Rinpoche luận giảng về giáo pháp thâm thúy của Lama Tsongkhapa, Sơ Tổ gịng Gelug; Hồng Như Thupten Munsel chuyển Việt ngữ;

(3) "Sống, Chết và Sau Khi Chết" do đại sư Lama Thupten Yeshe luận giảng; Vô Huệ Nguyên chuyển Việt ngữ, Phổ Từ Diệu Hương hiệu đính;

(4) "Ngọn Đèn Soi Sáng Con Đường Giải Thoát: Kinh Nhật Tụng Dựa Trên Những Hướng Dẫn Về Cơi Trung Giới" do đại sư Tsele Nat'sog Rangdrol trước tác để tụng đọc hằng ngày, nhắc nhở ta về cái Chết và về Thân Trung Ấm; Tâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ, giới thiệu và chú giải. Có đính kèm CD tụng đọc tài liệu "Ngọn Đèn Soi Sáng Con Đường Giải Thoát" và tŕ tụng "Đoản Nguyện Tái Sinh Vào Cơi Cực Lạc Của Đức A Di Đà."

(5) "Kho Tàng Tâm Yếu Của Những Bậc Đại Giác" do đại sư Patrul Rinpoche biên soạn; Tâm Bảo Đàn chuyển ngữ.


Lời Vàng Của Thầy Tôi
The Words of My Perfect Teacher

  Nguyên tác: Patrul Rinpoche
  Chuyển ngữ:  Nhóm Dịch Thuật Longchenpa
  Bản Hiệu Đính 2008


  Bản Việt ngữ được Thanh Liên hiệu đính sơ khởi năm 2006.
  Tâm Bảo Đàn hiệu đính toàn bộ năm 2008 với sự
  cộng tác của Từ Bi Hoa.

Quư đạo hữu muốn thỉnh sách, xin gửi điện thư đến vietnalanda@ymail.com.
 

Pháp Tu Tây Tạng

   Nguyên tác: Đức Dat Lai Lat Ma
  
Chuyển ngữ: Hồng Như
  
Ấn bản Hoa Kỳ
2008-2009
 
 
  
Quư đạo hữu muốn thỉnh sách, xin gửi điện thư đến vietnalanda@ymail.com.
 

Phát Tâm Bồ Đề
Bodhicitta

  Nguyên tác: Ribur Rinpoche
  Chuyển ngữ:  Hồng Như
  Ấn bản Hoa Kỳ 2007 (Hết)


  Viet Vajra/Viet Nalanda Foundation đã hoàn tất dự án ấn tống  
  tâp sách “Phát Tâm Bồ Đề” vào tháng  12 năm 2007. 
Xin bấm
  vào đây nếu muốn thỉnh sách.

Quư đạo hữu muốn thỉnh sách, xin gửi điện thư đến vietnalanda@ymail.com.

 

 

                   www.thankapaintings.com

Trí tuệngọn đèn,
xóa tan bóng vô minh.

gia tài tuyệt hảo --
kẻ trộm không thể lấy.

khí giới tối thắng
để dẹp tan kẻ thù --
mê lầm trước mọi sự.

 Là người bạn tốt nhất,
hướng dẫn pháp tu hành.

nguời thân không lìa
bỏ ta khi nghèo khó.

thuốc chữa khổ đau
không bao giờ tác hại.

sức mạnh siêu việt
luôn chế ngự ác hạnh.

Ï Trích Truyện Tiền Thân
Đức Phật
 

Ï  Quý đạo hữu muốn thỉnh các tài liệu ấn tống hoặc tình nguyện giúp đánh máy, trình bày các ấn phẩm, hoặc phân phối sách tại địa phương, xin gửi điện thư đến VNF.antong@gmail.com
 

Ï  Nguyện xin chư Phật và chư Bồ Tát chứng giám cho công đức ấn tống kinh sách của tất cả quý đạo hữu, và nguyện xin cho những lời vàng ngọc của chư đạo sư sẽ đến được với tất cả chúng sinh trong sáu cõi.


 


Viet Nalanda Foundation, Inc.  © 2007-2010         Nguyện tất cả chúng sinh đều được lợi lạc.   Nguyện thiện hạnh luôn luôn tăng trưởng.        Om Mani Padme Hung