English T r a n g  N h à     |   G i ớ i  T h i ệ u   |   T r u y ề n  T h ừ a   |   Đ ạ o  S ư   |   G i á o  P h á p   |   P h á p   Â m  

 

  Sitemap

 Webmaster


 

 
 

 
 
 
December 18, 2007


 

Đề Án của Viet Nalanda Foundation


Ï  Ấn Tống

Ï  Zangpo Project

Ï  Milarepa

Ï  Tara Without Borders  
        (Quỹ Từ Thiện Tình Thương Không Biên Giới)

Ï  Dự Án Tương Lai 

                  www.thankapaintings.com


Viet Nalanda Foundation, Inc.  © 2009         Nguyện tất cả chúng sinh đều được lợi lạc.   Nguyện thiện hạnh luôn luôn tăng trưởng.        Om Mani Padme Hung