English T r a n g  N h à     |   G i ớ i  T h i ệ u   |   T r u y ề n  T h ừ a   |   Đ ạ o  S ư   |   G i á o  P h á p   |   P h á p   Â m  

 

  Sitemap

 Webmaster


 

 
 

 
 
 
June 16, 20011Ước Nguyện của Viet Nalanda Foundation

Lịch sử và Mục Đích

Vào tháng Giêng năm 2006, tổ chức bất vụ lợi Viet Vajra Foundation  đã chào đời tại  tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ do sự khởi xướng của những Phật tử người Việt tu tập theo Phật-Giáo Tây-Tạng với ước nguyện tạo nhịp cầu nối kết giữa những Phật tử người Việt có duyên với Kim-Cang Thừa tại khắp nơi trên thế giới, để cùng chung  sức đóng góp trong các nhu cầu Phật sự trong một tinh thần hài hòa, bất bộ phái.

Gần hai năm sau, vào ngày 16 tháng 10 năm 2007, tổ chức Viet Vajra Foundation đã được đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 cho phép được diện kiến tại Hoa Thịnh Đốn để dâng lên cho ngài một thỉnh nguyện thư và thỉnh ý ngài về phương cách truyền bá Phật Giáo Tây Tạng trong cộng đồng người Việt tại khắp năm châu, kể cả tại Việt Nam. 

Trong buổi hội kiến này, đức Đạt Lai Lạt Ma đã từ bi gia hộ và ban cho các anh chị em đạo hữu, thân hữu và thành viên của Viet Vajra Foundation những lời huấn từ vô cùng sâu sắc (xin đọc bài tưòng trình).  Ngài cũng đã nhắc đến truyền thống tu tập Nalanda mà ngài cho rằng đã có những ảnh hưởng vô cùng sâu rộng trên truyền thống Phật Giáo Tây Tạng. Cuối cùng, ngài gợi ý cho phép Viet Vajra Foundation được đổi tên chính thức của hội thành Viet Nalanda Foundation.

Vào tháng 11 năm 2007, hội đã hoàn tất thủ tục pháp lý để đổi tên thành Viet Nalanda Foundation, tuy nhiên,  tên Viet Vajra Foundation vẫn được tồn tại như một tên gọi khác của hội.

Viet Nalanda Foundation
là một hội đoàn bất vụ lợi, hưởng quy chế 501(c)3 nên mọi đóng góp tịnh tài tại Hoa Kỳ và Gia Nã Đại đều được khấu trừ thuế theo luật định.
 

Ï


Trong giai đoạn mới thành hình, Viet Nalanda Foundation đã chú tâm đến việc tổ chức liên kết các đạo hữu và thân hữu theo Kim-Cang Thừa, cũng như yểm trợ và ấn hành các tài liệu dịch thuật Việt ngữ liên quan đến Phật Giáo Tây Tạng.

Viet Nalanda Foundation  mong mỏi sẽ tạo được cơ hội để chư tăng ni người Việt và người Tây-Tạng, cũng như chư vị học giả, thiện tri thức và cư sĩ hành giả có thể liên kết, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm và những hiểu biết sâu sắc trên con đường tu tập; giúp đem lại sự cảm thông và quý mến cả hai nền văn hoá và lịch sử Việt Nam và Tây-Tạng trong một khung cảnh sinh hoạt Phật-Giáo hài hoà. 

Trong tương lai, ước nguyện của Viet Nalanda Foundation có đủ duyên lành để thực hiện hoặc yểm trợ  (1) các chương  trình giúp cho chư tăng ni, dịch giả, hành giả cư sĩ người Việt qua Ấn Độ, Nepal, v.v. để theo học Tạng ngữ hoặc tu học  Phật Pháp theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng tại các tu viện và học viện Tây Tạng; (2) các chương trình giúp chư tăng ni, dịch giả người Tây-Tạng học tiếng Việt; (3) các chương trình giúp cho chư tăng ni, hành giả người Viêt  trau dồi khả năng trong các lãnh vực nghệ thuật tôn giáo như vẽ tranh thangka, tạc tượng, thiết lập mandala;  (4) các buổi workshops hay hội thảo trao đổi giữa các học giả/dịch giả người Việt và các học giả/dịch giả người Tây-Tạng,  (5) các chương trình thông tin, lịch sử, văn hoá, nghệ thuật, phim ảnh, xã hội và từ thiện nhằm nối  nhịp cầu giữa cộng đồng người Việt và người Tây-Tạng; và (6) quảng bá và hỗ trợ ấn tống kinh sách, các tài liệu nghiên cứu, dịch thuật liên quan đến Phật Giáo Tây Tạng của các tác giả và dịch giả người Việt trên khắp thế giới.
 

Ï Ï Ï

Xin bấm vào đây để đọc bản Quy Chế Sinh Hoạt (By-laws) của tổ chức Viet Nalanda Foundation, Inc.

* Photo of HHDLLM and Group Audience by Tien-Anh Nguyen (2007)

 

 

 

 

 

Ï  Quy Chế Sinh Hoạt
(By-Laws - Amended  March 2008)

Ï
  Hội Đồng Cố Vấn
Ani Tenzin Lhamo
Bhakha Tulku Rinpoche
Chân Giác Sonam Nyima
Cư Sĩ Nguyên-Giác

Cuong Le, CPA
Garchen Triptrul Rinpoche
Kyabgon Chetsang Rinpoche
Hun Lye, Ph.D.
Khenchen Konchog Gyaltsen
Khen Rinpoche, Lobsang Jamyang
Lama Zopa Rinpoche
Lodi Gyari Rinpoche
Geshe Ngarampa Tashi Dondup

Tâm Tô
Thupten Jinpa, Ph.D.
Tulku Nyima Rinpoche
Traga Rinpoche
Vô Huệ Nguyên 
Wulstan Fletcher
Jesse Goodman, Esq.
(Legal Advisor)

 
Ï  Hội Đồng Quản Trị
2012-2014

Tung Vu (President)
Mai-Thy Truong (Vice President)
Thien-Huong Hoang (Treasurer)
Hao Ton (Secretary)
Truong Dinh (Director of TWB)
Do-Nhu Nguyen (Regional Coordinator, VA)
John Vu (Regional Coordinator, CA)
Anh Ho (Australia)
Sue-Sue Luu (Founder)
Sy Luu (Founder)
Minh Nguyen (Canada)
Phung Dong (CA)
Ï  Điều Hợp Viên/ Đại Diện Liên Lạc
(Outreach Council)
Duyên Lậm (Zangpo Project)
Phuong Bui (Zangpo Project)
Konchog Jimpa Lhamo
(Zangpo Project)
Mai-Thy Lâm (Tara Without Borders)
Sherab Nyima
Maitie St. John
Andy Vu (Events)
Hung Luu (Book distribution)
Hoai Huong (Website)


Ï
  Mailing Addresses

VNF USA-East Coast

Virginia: 

20743 Laplume Place
Ashburn, VA 20147


VNF USA-West Coast
 
Orange County:
112 Stanford Drive
Irvine, CA  92612

Los Angeles:
17548 Nutwood Drive
Carson, CA  90746

 

Ï  Local Contacts

USA  Ï
 
  East Coast

 
 
  Virginia
 
USA/Tel: 703-2728-3712
  Email:  ththoang@yahoo.com


USA/Tel: 703-786-4648
haotton@hotmail.com
metta2002@gmail.com
 

  West Coast
 

California (Orange County)

USA/Tel: 714-812-7117
Email: john.vu22@gmail.com

USA/Tel: 714-725-0789
Email: maithylam@yahoo.com
 


California (Los Angeles)
 
USA/Tel: 310-638-3827
  Email: dkimphung@yahoo.com

Email: vuacorona@yahoo.com

  
California (TWB)

 
USA/Tel: 714-725-0789
  Email: maithylam@yahoo.com
Email: vohuenguyen@yahoo.com


Central
 

Texas

 
USA/Tel: 949-390-7062
Email: tung.d.vu@att.net

  CANADA  Ï
 

  Vancouver
  Email: mppkvan@yahoo.ca


 
 
 
AUSTRALIA 
Ï
 
 
Sydney
  Email: hongnhu@gmail.com


 


 

 


Viet Nalanda Foundation, Inc.  © 2007-2011lic; font-family: Book Antiqua; font-weight: bold; color: rgb(20, 30, 75);"> Nguyện tất cả chúng sinh đều được lợi lạc.   Nguyện thiện hạnh luôn luôn tăng trưởng.        Om Mani Padme Hung